Konkurs na opowiadanie

Autor:
Bez kategorii
20 Wrz 2018
Brak komentarzy

Lubicie opowiadnia? Dla mnie to poniekąd okazja do rozpaczy. Jest tak, że mózg mój nie może już znieść nałożonych mu trosk i boleści. Oświadczył mi ostatnio: Ustępuję, jeżeli tu jednak jest jeszcze ktoś, komu choć trochę zależy na utrzymaniu całości, to niech ujmie mi trochę ciężaru, uśmierzy czas historią i będzie to jeszcze chwilkę szło.

Stwierdziliśmy oboje po krótkiej naradzie, że pora zrobić konkurs na opowiadanie!

Myślę, że taki krótki utwór epicki, proza jakaś, bez rygorów – nadałaby mojemu wewnętrznemu głosowi nieco luzu.

 

Regulamin i informacje:

  • Do udziału w konkursie można zgłaszać opowiadania o maksymalnej objętości 10 000 znaków.

Organizatorzy nie narzucają żadnych ograniczeń tematycznych.

  • Termin zgłoszeń upływa z dniem 7 października 2018 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone. Rozstrzygnięcie nastąpi do 12 października 2018 roku.
  • Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
  • Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
  • Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało:
  1. a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami,
  2. b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu
  3. c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

Nagroda dla zwycięzcy to 500 zł, daniny na rzecz państwa biorę na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac:

e-mail: slowo.konkurs@jozefk.pl

Brak komentarzy