Parę słów o blogu

Prezentowane treści stanowią swoiste studium dziejów podróżnika, uwikłanego w wewnętrzny przymus odkrywania. Jego losy są pochodną przemyśleń nad codziennością oraz niejako zapisem szamotaniny pomiędzy tym, co niektórzy określą jako przeznaczenie, inni nazwą je okolicznościami a jeszcze inni dziełem przypadku. Ów podróżnik staje się symbolem każdego człowieka, który podejmując próbę opanowania nienazwanego jutra, siada przy wspólnym stole, pochyla głowę i po prostu bierze się do roboty.

Na początku było słowo

Poznaj nasz blog

Twórczość jest zawsze tylko ekspedycją w kierunku prawdy – Franz Kafka

Parę słów o nas

Żeby nie było, iż ktoś tu cokolwiek wie.

Wszelkie obecne tu zapisy, to próba materializacji świata, podjęta przez każdego z autorów, próba ta niekiedy nieudolna i pokraczna, nabita myślą i obrazem, czasami wypchana do granic , tak jak wypycha się orła, albo inną kurę.

Natomiast nie ma co ukrywać, czegoś chcemy, czegoś się domagamy, bo niedomagamy.

Chcemy się wzajemnie inspirować, odkrywać nasze światy, tak jak zdobywa się nowe terytoria, chcemy być niepowstrzymani we wzajemnej imperialistycznej ekspansji w kierunku prawdy, takiej, która powstaje z bolesnego zderzenia się głowami.

 

Nasi partnerzy