Konkurs twórczy

Autor: jozefk
Bez kategorii
15 maja 2020

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym konkursie. Motywem przewodnim jest interpretacja fragmentu powieści Josepha Hellera „Paragraf 22”. Tym razem to uczestnikom pozostawiamy wybór formy artystycznej.

Regulamin i informacje:

 • Do udziału w konkursie można zgłaszać prace w dowolnej formie – malarstwo, rzeźba, grafika, ilustracja, fotografia, instalacja, film, literatura, muzyka, gra, performance itd.
 • Praca ma być interpretacją fragmentu powieści Josepha Hellera „Paragraf 22” (tekst poniżej).
 • Pracę należy przesłać w pliku odpowiadającym jej formie (doc, pdf, mp3, mp4 itd.).
 • Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora lub pseudonimem artystycznym.
 • Termin zgłoszeń upływa z dniem 21 czerwca 2020 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi 28 czerwca 2020 roku.
 • Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 • Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
 • Organizator powołuje Jury w składzie Redakcji Józefk.pl. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/
 • Nagroda dla zwycięzcy to 2000 zł, daniny na rzecz państwa bierzemy na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac: slowo.konkurs@jozefk.pl

W temacie maila prosimy wpisać „PARAGRAF 22”

Fragment powieści Paragraf 22:

Yossarian nadal cieszył się doskonałym zdrowiem, kiedy okres kwarantanny dobiegł końca i oświadczono mu, że ma opuścić szpital i iść na wojnę. Usłyszawszy tę złą wiadomość usiadł w łóżku i krzyknął:
– Widzę wszystko podwójnie!
Na oddziale znowu zrobiło się piekło. Specjaliści zbiegli się do niego ze wszystkich stron i otoczyli go tak ciasnym pierścieniem, że czuł wilgotny podmuch ich nosów nieprzyjemnie muskający najróżniejsze części jego ciała.(…)
Szefem tego zespołu lekarzy był dystyngowany, zatroskany dżentelmen, który podsunął Yossarianowi palec pod nos i spytał:
– Ile palców widzicie?
– Dwa – powiedział Yossarian.
– A teraz ile palców widzicie? – spytał doktor wyciągając dwa palce.
– Dwa – odpowiedział Yossarian.
– A teraz? – spytał doktor nie pokazując ani jednego palca.
– Dwa – odpowiedział Yossarian. Twarz lekarza rozjaśnił uśmiech.
– Na Jowisza, on ma rację – oświadczył tryumfalnie – on rzeczywiście widzi wszystko podwójnie.

Źródło: rozdział 18