Wyniki konkursu na felieton

Autor: jozefk
Bez kategorii
15 cze 2020

 

Drodzy Czytelnicy

Konkurs na felieton rozstrzygnięty. Jury zapoznało się z ponad trzystoma tekstami, które spłynęły do nas w przeciągu miesiąca.

Większość z prac nie spełniała wymogów stawianych formie wypowiedzi, jaką jest felieton, co nieco zaszkodziło tym utworom, które w warstwie warsztatowej i erudycyjnej były naprawdę na wysokim poziomie. Nie będziemy odwoływać się do formalnych zasad kreowania konstrukcji felietonu, przyjmujemy, iż podczas słowotwórczych wzniesień dochodzi do zejścia z kursu, co niekiedy ma skutki odległe od zamierzonego celu.

Jury, oprócz wymogu wykazania się kompetencjami językowymi, zachowania formy wypowiedzi jak najbardziej zbliżonej do felietonu, poszukiwało takiego sposobu ujęcia, który by zaskakiwał, odwracał naturalny bieg myśli, zawracał je z utartego szlaku. Dlatego kwestia dotycząca wyłonienia jednego zwycięskiego felietonu była bardzo trudna. Niemniej rozstrzygniecie nastąpiło i niestety postanowiono nie przyznać pierwszego miejsca. Z kolei miejsce drugie zajęły ex aequo dwa felietony:

Dominiki Jakubowicz zatytułowany: Wylęgarnia demonów, czyli sala numer 5 oraz Ewy Banasik, pod tytułem: Gdy rozum śpi, budzą się demony. Obu Paniom zostały przyznane nagrody w wysokości 1000 PLN.

Ponadto Jury przyznało wyróżnienie w wysokości 500 PLN Panu Bogdanowi Nowickiemu za tekst zatytułowany: Hak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom i już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach. Szczegóły wkrótce.